Jakość powietrza w Rzeszowie zależy głównie od dwóch źródeł zanieczyszczeń: niskiej emisji (spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych) oraz wysokiej ilość spalin wydalanych do środowiska. Smog, widoczny i odczuwalny szczególnie w okresie grzewczym, zawiera m.in pył zawieszony PM oraz z Benzo(a)piren.

Reklama | Dzięki nim czytasz za darmo

Aktualna jakość powietrza w Rzeszowie


Co oznaczają wskaźniki PM1, PM2.5, PM10?

PM10 to największe cząsteczki smogu tworzące pyły zawieszone. 10 oznacza, że średnica cząsteczek nie przekracza 10 mikrometrów (mikrometr – jedna milionowa metra). PM10 osadzają się w nosie, zatokach, gardle. Powstawanie pyłów PM10 jest ściśle związane z procesem spalania paliw stałych i ciekłych.

PM2,5 są kilkukrotnie mniejsze od PM10, dlatego mają zdolność przenikania do drobnych oskrzelików. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) to właśnie ten rodzaju pyłu jest dla człowieka najbardziej szkodliwy. Powstaje np. podczas spalania drewna.

Reklama | Dzięki nim czytasz za darmo

PM1 to cząsteczki wielokrotnie mniejsze od PM10 i PM2,5, przez co szybko mogą trafić do naszych pęcherzyków płucnych. Najmniejsze z obserwowanych cząstek to PM0.1 – te w związku ze swoim rozmiarem mogą przenikać bezpośrednio do krwi człowieka. Za powstanie tych ultramałych cząsteczek pyłu główną odpowiedzialność ponoszą spaliny samochodów (szczególnie te z silnikami Diesla).

Czym jest benzoalfapiren?

Benzoalfapiren to organiczny związek chemiczny, który należy do grupy tzw. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych – substancji emitowanych przez rury samochodowe, papierosy, a przede wszystkim piece i kotły. Benzoalfapiren wydzielany jest w czasie spalania węgla (zwłaszcza tego złej jakości), drewna i śmieci (zwłaszcza z tworzyw sztucznych typu PET). W Polsce ponad 80% tego związku pochodzi z gospodarstw domowych. Niestety ciągle palimy w przestarzałych kotłach na węgiel, potocznie nazywanych kopciuchami czy śmieciuchami.

Reklama | Dzięki nim czytasz za darmo

Mapa jakości powietrza

Dane pochodzą z airly.eu

Reklama | Dzięki nim czytasz za darmo